Логопед

Логопед – не чарівник, але за співпраці батьків із ним, усе вийде!

Інколи батьки вважають, що привівши свою дитину до логопеда, він немов чарівник, навчить у 6 років «з нуля» розмовляти або поставить звук «Р», на першому-другому занятті. Але, насправді, це не так.

Логопед – це насамперед спеціаліст, який займається діагностикою, корекцією та профілактикою мовленнєвих порушень. Крім постановки звуків, логопед працює над їхньою автоматизацією, вводить у самостійне мовлення дитини. Також збагачує та розширює активний і пасивний словник, допомагає розвинути дрібну моторику та правильне мовленнєве дихання.

Основна робота включає в себе діагностику, і лише після неї, збору анамнезу та бесіди з батьками, починається подальша корекційна робота.

Кожного разу для різних дітей, з різними нозологіями, підбираються методи та засоби, які підходять саме їм. Тобто важливе місце посідає особистісно-орієнтований підхід.

Напрямки роботи логопеда:

  • корекція звуковимови;
  • логопедичний масаж;
  • корекція лексико-граматичної сторони мовлення та складової структури слова;
  • профілактика та виправлення порушень читання і письма;
  • розвиток фонематичних процесів і зв’язного мовлення.

Робота логопеда – багатогранна та цікава, проте вимагає постійного вдосконалення, додаткового навчання та професійного розвитку. Втім, надважливою є співпраця батьків із логопедом для успішного корекційного процесу та позитивних результатів.