Дитячий психолог

Допоможе подолати тривожні стани та підготує дитину до життя в соціумі

Якщо тривалий час Вас турбує поведінка дитини, то не зволікайте з візитом до дитячого психолога. Напередодні прийому рекомендуємо записати на аркуші паперу всі проблеми та симптоми, які турбують. Це допоможе нічого не забути  під час візиту.

Варто зазначити, що для дитячого психолога важливий не тільки результат, але і сам корекційно-розвивальний процес. А він починається із першого запиту батьків.

До напрямів діяльності психолога у логопедичній студії «Балакунчики» входить:

  • діагностика розвитку та психічних процесів у дитини;
  • корекція небажаної (девіантної) поведінки;
  • зниження емоційно-негативних переживань;
  • розвиток пізнавальних психічних процесів (уява, увага, пам’ять, мислення);
  • розвиток комунікативних навичок;
  • корекція очікувань батьків відносно своїх дітей;
  • допомога батькам у розумінні психологічних особливостей дитини;
  • навчання дітей виражати свої емоції, ділитися страхами і переживаннями, за допомогою таких засобів – малюнок, пісок, казка, гра, ліплення з пластиліну тощо;
  • створення безпечного простору, у якому дитина матиме можливість пережити новий позитивний досвід.

Заняття психолога з дитиною починається з діагностики сприймання, уваги, уяви, пам’яті, мислення та мовлення. На занятті дитина вчиться виражати свої емоції та розвиває емоційний інтелект.

Одним із ефективних методів, який розвиває дитину, підвищує її самооцінку і знімає психоемоційне напруження – це арттерапія. Дитина може не говорити, не вміти пояснювати власні емоції, не розуміти, що з нею відбувається, але при цьому – ліпить з пластиліну, малює, працює з кінетичним піском і цього достатньо для діагностики та корекції. Все, що дитина не може висловити, вона зобразить на малюнку.

Граючись з піском,  діти добре розвивають тактильну чутливість та дрібну моторику. Так, зростає бажання до експериментів та творчості. Водночас, добре працюють всі пізнавальні функції (сприймання, увага, пам’ять, мислення) та мовлення.