Мозочкова стимуляція Більгоу

Переваги та особливості програми

Мозочкова стимуляція – це  спеціально розроблена програма фізичних тренувань, які спрямовані на покращення роботи мозкового стовбуру і самого мозочка. Інакше кажучи, це комплекс вправ, які застосовується під час лотогопедичних занять, з метою покращення стану вестибулярної системи дитини, координації рухів, розвитку просторового орієнтування, концентрації уваги та пам’яті та в цілому стимуляції психомовленнєвого розвитку.

Вправи виконуються на балансуючій дошці Більгоу для стимулювання ділянок мозку, які відповідають за мовлення дитини, успішність у навчанні та поведінку. Таким чином, завдяки фізичним тренуванням на балансуючій дошці Більгоу, розвиваються ділянки мозку, які відповідають за формування вищих психічних функцій. Зокрема, таких пізнавальних процесів, як довільні та опосередковані форми – сприйняття, уваги, пам’яті, уяви, мислення і мови (письма).

Комплекс вправ цієї нейрокоригувальної системи дозволяє:

  • розвинути відчуття рівноваги та самоконтролю;
  • підвищити здатність до навчання;
  • нормалізувати поведінку, вирівняти емоційний стан;
  • активізувати мовлення;
  • покращити та відкоригувати навички читання і письма;
  • підвищити концентрацію уваги;
  • стимулювати розвиток розумових здібностей та покращити пізнавальні психічні процеси;
  • вдосконалити рухові навички, а саме узгодженість дій, спритність та швидкість реакції.

Які особливості логопедичних, корекційних та психологічних занять за програмою мозочкової стимуляції?

Щоб забезпечити хороший тонус нашому мозку, ми маємо його тренувати. Розумові та пізнавальні навички можна покращити завдяки багаторазовому і чітко побудованому виконанню вправ на рівновагу. Внаслідок цього ефективність роботи мозку підвищується, а проблеми з процесом аналізу і навчанням – зникають. В результаті занять на балансуючій дошці Більгоу, покращується як фізична форма дитини, так і пластичність мозку, долається його функціональна незрілість. А це дозволяє домогтися підйому у формуванні навичок адаптації та корекції поведінкових порушень.

Переваги застосування програми:

Завдяки мозочковій стимуляції, нерозбірливе мовлення дитини стає чіткішим. Також вдасться досягти розвитку логічного мислення та математичних навичок, зниження тривожності, покращення просторового сприйняття. Дитина зможе досягти позитивних особистісних змін, підвищиться працездатність та швидкість сприйняття інформації.

Відвідування занять логопеда, логопеда-дефектолога та психолога у логопедичній студії «Балакунчики», з використанням комплексу вправ програми мозочкової стимуляції сприяє покращенню фізичної форми дитини, виправленню її постави, розвитку витривалості та вдосконаленню мовлення у дітей зі затримкою мовленнєвого розвитку.